Piątek, 13 grudnia 2019

Menu

 

Projekt Akademia przedszkolaka

[Rozmiar: 5746 bajtów]

W roku 2014 w Przedszkolu Publicznym w Kórnicy realizowany jest projekt "Akademia przedszkolaka" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

zajęcia logopedyczne

gimnastyka korekcyjna

zajęcia muzyczne

zajęcia plastyczne

Akademia przedszkolaka

"Akademia przedszkolaka" projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym z 8 przedszkoli gminy Krapkowice. Projekt zakłada utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Krapkowicach oraz wydłużenie godzin pracy w 4 przedszkolach: Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Krapkowicach, Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Krapkowicach, Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Krapkowicach, Przedszkolu Publicznym w Żywocicach. Wydłużenie pracy oddziałów przedszkolnych zbiega się z oczekiwania mieszkańców gminy - rodziców pracujących.

Projekt przewiduje organizację zajęć dodatkowych wspierających rozwój dzieci oraz zajęć rozwijających zainteresowania przedszkolaków. Planowane są zajęcia dodatkowe: logopedia, gimnastyka korekcyjna, język angielski, język niemiecki i spotkania ze sztuką. W Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach przewiduje się zajęcia z arteterapii. W ramach spotkań ze sztuka przedszkolaki będą miały możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez lokalnych artystów (malarzy, rzeźbiarzy, piosenkarzy, aktorów). Odbędą się wyjazdy dzieci do teatru.

Planowany termin realizacji projektu: od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku. Budżet projektu zamyka się w kwocie około 450 tys. zł. Gmina Krapkowice zabezpiecza na realizację projektu wkład własny w wysokości 15% ogólnej wartości projektu.