Piątek, 13 grudnia 2019

Menu

 

Nasze przedszkole

Przedszkole w Kórnicy

[Rozmiar: 18387 bajtów][Rozmiar: 32046 bajtów][Rozmiar: 13712 bajtów][Rozmiar: 18387 bajtów][Rozmiar: 32046 bajtów]

W roku szkolnym 2014/2015 do przedszkola uczęszcza 44 wychowanków .

[Rozmiar: 23990 bajtów]

Wychowankowie przedszkola tworzą dwie grupy:

- młodsza 22 osób (trzy, cztero i pięciolatkowie)

- starsza 22 osób (pięcio i sześciolatkowie).

Wszystkie dzieci sześcioletnie oraz pięcioletnie z obwodu szkoły w Kórnicy są objęte rocznym obowiązkiem przedszkolnym.

[Rozmiar: 72828 bajtów] [Rozmiar: 70815 bajtów] [Rozmiar: 74667 bajtów]

Wychowankowie przedszkola maja do dyspozycji dwie duże przestronne i jasne sale zajęć, stołówkę oraz salę gimnastyczną. Przedszkole wyposażone jest w nowoczesne środki dydaktyczne, dzieci mają również możliwość korzystania z wyposażenia szkoły, w tym z sali gimnastycznej , która jest miejscem zabaw i gier dydaktycznych oraz miejscem rekreacji w czasie złej pogody. Kuchnia przygotowuje codziennie gorący posiłek dla wszystkich dzieci.

[Rozmiar: 64776 bajtów] [Rozmiar: 65980 bajtów]

Kadra dydaktyczna przedszkola:

mgr Stanisława Chmiel przedszkole, wychowawca grupy dzieci młodszych

mgr Maria Kiedrowska przedszkole, wychowawca grupy dzieci starszych

mgr Weronika Szymik j.niemiecki

ks. Józef Niedziela religia

Gabriela Przywara logopeda

[Rozmiar: 70977 bajtów] [Rozmiar: 68756 bajtów] [Rozmiar: 68027 bajtów] [Rozmiar: 67943 bajtów]

Przedszkole Publiczne w Kórnicy pracuje w systemie pięciogodzinnym - dwie grupy, jedna grupa 7 godzin. Wszystkie dzieci przedszkolne mają możliwość uczestniczenia w zajęcia umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej , zajęciach rytmiki oraz katechezie.