Piątek, 13 grudnia 2019

Menu

 

Realizujemy projekt POKL 9.1.1

[Rozmiar: 5746 bajtów]

W roku szkolnym 2011/12 w Przedszkolu Publicznym w Kórnicy realizowany jest projekt "Uczę się aby być szczęśliwym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

zajęcia logopedyczne

rytmika

zajęcia równościowe

wydłużenie czasu pracy przedszkola

[Rozmiar: 41491 bajtów]
[Rozmiar: 41491 bajtów]
[Rozmiar: 41491 bajtów]
[Rozmiar: 41491 bajtów]