Piątek, 13 grudnia 2019

Menu

 

Realizujemy projekt POKL 9.1.2

[Rozmiar: 5746 bajtów]

W latach 2010-2013 w naszej placówce realizujemy projekt POKL "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej" w ramach Priorytetu IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Rozmiar: 89003 bajtów Rozmiar: 84923 bajtów