Piątek, 13 grudnia 2019

Menu

 

Organizacja pracy szkoły


Dni kontaktowe: 1 października 2014, 11 grudnia 2014, 9 marca 2015, 27 maja 2015

Zebrania z rodzicami : 3 września 2014 organizacja roku szkolnego 2014/2015,18 listopada 2014- wywiadówka, 16 stycznia 2015- wywiadówka podsumowanie I semestru, 28 kwietnia 2015- wywiadówka,

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:10 listopada 2014, 2 i 5 stycznia 2015, 1 kwietnia 2015, 5 czerwca 2015

Dni kontaktowe godziny 15.00-16.30, wywiadówki g.16.00, we wszystkie dni dodatkowo wolne organizowane są zajęcia opiekuńcze dla dzieci od 8.00 do 13.00, z możliwością korzystania z obiadu.

Zajęcia w przedszkolu odbywają się od godziny 8.00 do 13.00 w grupach dzieci starsze i dzieci młodsze (realizacja podstawy programowej), od godziny 13-15 grupa mieszana.


Uwaga rodzice uczniów dojeżdżających

Orientacyjne czasy przejazdu:

RANO

7.52 Pietna

7.53 Borek

7.58 Ściborowice

8.03 Wesoła

8.08 Nowy Dwór

8.17 Kórnica

Pierwsza lekcja od 8.30

ODWÓZ uczniów (wyjazd z Kórnicy)

po 5 lekcji ok.13.10

po 6 lekcji ok.14.20

po 7 lekcji ok.15.10

Plan lekcji :

1 lekcja 8.30-9.15

2 lekcja 9.25-10.10

3 lekcja 10.20-11.05

4 lekcja 11.15-12.00

5 lekcja 12.15-13.00

6 lekcja 13.15-14.00

7 lekcja 14.05-14.50

8 lekcja 14.55-15-40

przerwa obiadowa I:12.00-12.15

przerwa obiadowa II:13.00-13.15